Stanley Pakulski  2 avril 1924

Stanley Pakulski 2 avril 1924 23 novembre 2020

La célébration de
Stanley Pakulski
2 avril 1924 –
23 novembre 2020
Nasz Kochany tata Stanisław Pakulski urodził się drugiego Kwietnia w 24 r i zasnął spokojnie w wieku 97 lat w domu Kopernika w Toronto 23 Listopada.
Nasz ojciec urodził się we wsi Węglinek koło Lublina w Polsce w rodzinie rodziców Apolonii i Jana Pakulskich. Jako nastolatek Stanley odbywał praktykę u rzeźnika i pracował w Lublinie w firmie specjalizującej się w produkcji wędlin do wybuchu II wojny światowej. W wieku 15 lat został aresztowany przez gestapo i wraz z bratem i siostrą został wysłany na roboty w pobliżu Peenemunde w Niemczech. Po wojnie uciekł z kontrolowanej przez Sowietów Polski, przejeżdżając w stosie węgla na pokładzie parowca płynącego do Szwecji, gdzie otrzymał azyl.
W maju 1951 roku przybył do Kanady, aby znaleźć pracę w swoim zawodzie w Toronto. Przez krótki czas mieszkał w Montrealu, zanim wrócił do Toronto, aby ostatecznie otworzyć pierwszy z kilku delikatesów, Dorval Meat Market na Bloor Street West w 1955 roku.
W 1962 roku pobrał za żonę Teresę Słowik i razem przez kilka lat prowadzili Dorval Meat Market i Friendly Meat Market na Roncesvalles Ave w połowie lat sześćdziesiątych. W późnych latach 60. i 70. pracował w różnych firmach, w tym Canada Packers, St. Lawrence Meat Market i Bittners Meat Company aż w 1979 roku wraz z Teresą otworzył Copernicus Meat Products na Roncesvalles.
Prowadzili bardzo udany biznes przez 30 lat, nigdy nie zapominając o swoich korzeniach, wnosząc wkład darowizny na rzecz społeczności polsko-kanadyjskiej i Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, by wymienić tylko kilka.
Razem z Teresą wychowali pięcioro dzieci, które ukończyły uniwersytet jako pierwsze w rodzinie.
Związek małżeński trwał 58 lat. Będą za nim niezmiernie tęsknić dzieci Ala (Stephen), Bożena (Greg), Krzystof (Jolanta), Antoni i Beata. Był bardzo ukochanym dziadziem dla Eliota i Nathaniela Boydów, Michelle, Danielle Pakulski i Veroniki Pakuski, którzy mają skarbnicę niezwykłych wspomnień, a wszyscy odziedziczyli po nim niezłomnego ducha.
Pozostawia po sobie piękne i trwałe dziedzictwo, pielęgnując w swoich dzieciach i wnukach głęboką i niezachwianą miłość do Kanady, swojego adoptowanego domu, pasję do przyrody, dzikiej przyrody i dzikiej przyrody oraz docenienie dobrego śmiechu lub praktycznego żartu, dobrego posiłku oraz kieliszek brandy udostępniony znajomym i rodzinie.
Dziękujemy wspaniałemu zespołowi Domu Kopernika, jego domu od 6 lat, za wyjątkową i pełną współczucia opiekę. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pełną poświęcenia i wyjątkową opiekę dr Roberta Stachuli, jego lekarza rodzinnego od ponad 50 lat. Zapraszamy do Fundacji Dom Kopernika albo do Daily Bread Food Bank.
Żona i Dzieci
________________
Stanislaw Pakulski, passed away peacefully in his sleep in 97th year on Monday, November 23 at Copernicus Lodge in Toronto.
Our beloved tata was born on April 2, 1924 in the village of Weglinek near the city of Lublin in Poland to parents Apolonia and Jan Pakulski. As a young teenager, Stanley apprenticed as a butcher and worked in Lublin at a firm that specialized in the production of cured meats near up until the Second World War broke out. At age 15 he was arrested by the Gestapo and together with a brother and sister was sent to labour near Peenemunde, Germany. Following the War he escaped Soviet controlled Poland by stowing away in a coal pile aboard a steam ship bound for Sweden where he was granted asylum.
In May of 1951 he arrived in Canada finding work in his trade in Toronto. He lived in Montreal for a brief time before returning to Toronto to eventually open the first of several delicatessens, the Dorval Meat Market on Bloor Street West in 1955.
In 1962 he married Teresa Slowik and together for several years they ran the Dorval Meat Market and Friendly Meat Market on Roncesvalles Ave in the mid 1960s. During the late 60s and 70s he worked at various companies including Canada Packers, St. Lawrence Meat Market and Bittners Meat Company until in 1979 he and Teresa opened Copernicus Meat Products on Roncesvalles. They ran a very successful business for 30 years, never forgetting their roots, contributing and donating to the Polish – Canadian community including the Polish Scouting Association in Canada to name but one.
Together, he and Teresa raised 5 children, with all completing university degrees, the first in their families to do so.
He is survived by his wife of 58 years Teresa. He will be immeasurably missed by his children Ala (Stephen), Bozena (Greg) and Christopher (Jolanta), Tony and Beata. He was a much beloved dziadziu to Eliot and Nathaniel Boyd, Michelle and Danielle Pakulski and Veronica Pakulski who share a treasure trove of remarkable memories and all having inherited his indomitable spirit.
He leaves a beautiful and enduring legacy having had fostered in his children and grandchildren a deep and abiding love of Canada, his adopted home, as well as for his homeland of Poland, a passion for the outdoors, wild spaces and wildlife and appreciation of a good laugh or practical joke, a good meal and a shot of brandy shared with friends and family.
We extend our thanks to the excellent team at Copernicus Lodge Long Term Care, his home for the last 6 years for outstanding and compassionate care. We are eternally grateful for the dedicated and outstanding care provided by Dr. Robert Stachula, his family physician of over 50 years. Donations to the Copernicus Lodge Foundation or the Daily Bread Food Bank are welcomed.
Signer le livre d’or

Our most sincere sympathies to the family and friends of Stanley Pakulski 2 avril 1924
23 novembre 2020..

turner & porter funeral directors

Death notice for the town of: Toronto, Province: Ontario

death notice Stanley Pakulski 2 avril 1924
23 novembre 2020

mortuary notice Stanley Pakulski 2 avril 1924
23 novembre 2020

This archive page is a cache that aims to check the legality of the content of the hyperlink and could have changed in the meantime. Go to SOURCE above to go to the original page.
Posted in Canada, Death notice, obituary, Ontario, TORONTO, turner & porter funeral directors and tagged , , , , , , .

Sympathies message

  1. Our deepest condolences to the Pakulski Family. Wojek was a legend and will be remembered for his great sense of humour and many contributions to the entire extended family. After all he is the reason we are all here, and for this we will be forever in his debt. There are many great memories and stories to be told which will remain and will keep his legacy alive forever. God bless you Wojek and may your soul Rest In Peace. Czarek, Ola, and Sebastian.Post a message of sympathy, your message will be posted publicly on the page

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please note that any personal information such as civic address, e-mail, phone number will be removed from your message of sympathy, in order to protect your private life. In addition, any messages containing non-respectful comments or using inappropriate language or any form of advertising, will also be removed.